La Societat Espanyola de Psicoanàlisi ha concedit el premi a la investigació de Carrilet sobre l’ampliació de l’esquema psicopedagògic de Júlia Coromines en la psicoteràpia de grup amb infants amb TEA.

rebem el premi Julia Coromines

El passat 20 de novembre, en el marc de les Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi que organitza la Societat Espanyola de Psicoanàlisis, Núria Farrés, directora clínica i presidenta de la cooperativa Carrilet, va recollir virtualment i en nom de tot l’equip de Recerca Carrilet, el premi “Júlia Coromines” pel treball titulat “Psicoteràpia de grup amb infants amb TEA proposta d’ampliació de l’esquema psicopedagògic de Júlia Coromines”.

Ben aviat es publicaran els resultats d’aquest recerca en la Revista Catalana de Psicoanàlisi, fruit del treball en equip amb les companyes del Centre de Recerca i Formació Carrilet: Marina Mestres, Júlia Miralbell, Maria Cornadó, Carolina Alejos i Eulàlia Arias

La Dra. Coromines i Carrilet

La Dra. Coromines, amb el seu Esquema Psicopedagògic, proposava com a part fonamental del treball amb les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, el fet de posar paraules a les sensacions més corporals que aquests infants vivien, perquè aquestes poguessin ser integrades i connectades amb les emocions que es generaven en la relació i els pensaments. La Dra. Llúcia Viloca, fundadora de Carrilet, fa anys va afegir a aquest esquema la importància de la “dramatització” també de l’emoció, i Núria Farrés i l’equip de Carrilet en els seus treballs recents han afegit un punt inicial “la imitació”, que ajudaria a l’infant a connectar amb les seves pròpies accions i sensacions sense paraules. En aquest treball, realitzat en el marc d’un treball grupal de psicoteràpia a l’aula del Centre Educatiu i Terapèutic, les tutories terapèutiques, s’ha afegit un punt més a aquest esquema, “intersubjecte”, que descriuria i verbalitzaria el lligam entre les accions i estats mentals d’uns en relació amb les accions i estats mentals dels altres.

Les aportacions de Júlia Coromines cada vegada tenen més suport en els estudis de neurociència i suggereixen que el fet de posar nom, descriure el que està succeint en relació amb l’infant amb TEA podria ajudar a millorar la connectivitat cerebral que se sap que està alterada.

El seu llegat ha seguit tenyint el dia a dia del nostre Centre

La Dra. Viloca, la Dra. Subirana i Balbina Alcàcer, pilars indiscutibles de Carrilet, ens han anat transmetent a les següents generacions el llegat de Júlia Coromines. Ella havia acompanyat i supervisat tot l’equip que va fer néixer Carrilet, i el seu llegat ha seguit tenyint el dia a dia del nostre Centre.

El Premi Júlia Coromines

Aquest premi que arriba a la seva segona edició és un homenatge a la cofundadora de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP), societat reconeguda el 1959 per l’Associació Psicoanalítica Internacional (IPA). La Dra. Coromines va desenvolupar una àmplia trajectòria com a analista, formadora i investigadora sobre l’estructuració de la ment humana, tenint presents les experiències més primerenques.

Aquest premi té com a objectiu estimular noves aportacions i investigacions amb relació al psiquisme general i específicament al psiquisme primitiu en nens, adolescents i adults des de la perspectiva psicoanalítica.

En aquesta edició el Jurat que ha valorat tots els treballs presentats ha estat format per Rui Aragao (Societat Psicoanalítica Portuguesa), Glòria Callicó (SEP), Rossend Camón (SEP), Montserrat Guàrdia (SEP) i Luis Martín Cabré (APM).