El centre de diagnòstic i assessorament en TEA de Carrilet atén a qualsevol persona i família susceptible de passar per aquest procés, independentment de la seva edat i lloc de residència. Podeu sol·licitar una primera visita a diagnostic@carrilet.org

Pel que fa a la unitat pública, els destinataris són infants i adolescents de 0 a 18 anys de la ciutat de Barcelona i les seves famílies.

Els casos públics es poden derivar a través de les Àrees bàsiques Sanitàries (ABS), dels Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) de Barcelona ciutat.