Tipus de consulta de la unitat de diagnòstic

Els motius de consulta principals són:

  • un primer diagnòstic,
  • un diagnòstic diferencial o
  • una segona opinió

En els casos de diagnòstic privat, quan es consideri necessari, es decidirà juntament amb la família quina és la indicació terapèutica adequada i si s’ha de dur a terme a Carrilet o no.

En el cas dels diagnòstics públics, l’infant i la seva família es derivaran de nou a la xarxa per tal d’iniciar o continuar amb el treball terapèutic que es consideri més indicat.

Com és el diagnòstic?

El diagnòstic resumeix tota la informació fruit de:

  • Primera visita amb la família.
  • La valoració específica dels trets TEA, el rendiment cognitiu i de llenguatge a través de proves estandarditzades.
  • Una valoració neuropsiquiàtrica, en els casos que es consideri oportú.
  • Visita i informe de devolució de resultats.

S’informarà la fam