Els Alumnes

Els alumnes del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet són infants entre 3 i 12 anys que de forma exclusiva o compartida amb centres ordinaris, participen de l’atenció educativa, psicològica intensiva i continuada dels nostres professionals i psiquiàtrica, si s’escau.

Al Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet atenem als alumnes des d’una visió global del nostre treball. Aquesta perspectiva ens permet fer un acompanyament i suport:

  • a les famílies dels infants escolaritzats al centre i
  • a les entitats i professionals que directament o indirectament tenen una relació significativa amb un infant amb TEA escolaritzat a l’escola.

Les Famílies

Des del departament de psicologia i psiquiatria es pretén crear espais d’acollida i de reflexió amb les famílies. És important escoltar als infants per comprendre’ls i ajudar-los, però també és important escoltar als pares. És per això que cada infant i família té assignat un referent clínic que els acompanya durant tota la seva estada al centre, en tot allò que fa referència a l’evolució, seguiment, orientació i contenció dels diferents sentiments i moments que va vivint la família. Aquest seguiment és totalment individualitzat i es realitza amb la intensitat i freqüència que cada família requereix en cada moment.

Quan és necessari, el referent clínic atén també als germans o als avis de l’infant, entenent que també la família extensa pateix i té neguits entorn al nen amb TEA.

Tot aquest treball individualitzat s’acompanya també d’