Aquí trobareu la informació pràctica sobre el curs escolar del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet

Horari Escolar

L’horari dels nostres alumnes és de 9.30 h a 16.30 h. Inclòs el menjador (de 13 h a 14 h).

En els casos dels alumnes que fan escolaritat compartida amb altres centres educatius, l’horari s’establirà segons consti en el document oficial realitzat per les dues escoles i autoritzat per l’EAP i el Departament d’Educació.

L’equip educatiu-terapèutic desenvolupa la seva activitat des de les 9 h fins a les 16.30 h. Aquest horari comprèn l’activitat educativa pròpiament dita i totes les tasques de programació, control i seguiment de cada nen i nena.

Per tal d’atendre les necessitats que surten al llarg del curs (supervisió d’alumnes en pràctiques, coordinació amb altres equips, etc.) aquest horari es veu ampliat.