La unitat de diagnòstic especialitzada en TEA de Carrilet és un equip multidisciplinari i especialitzat per avaluar i detectar, tan aviat com es pugui, el trastorn de l’Espectre Autista per tal de poder establir un pla d’intervenció el més adequat possible per a cada infant. Aquesta unitat ofereix primers diagnòstics, diagnòstics diferencials en TEA i segones opinions. Aquests serveis es caracteritzen per:

  • Atenció centrada en la persona i la família: Valoració específica d’aspectes emocionals, cognitius i conductuals de la persona i del seu entorn, donant especial èmfasi a l’acompanyament cap a una major comprensió del funcionament mental de la persona i afavorint els processos d’empoderament de l’usuari i la família.
  • Procés intensiu: Atenció setmanal de les persones i la família des que s’inicia fins que finalitza el procés de diagnòstic.
  • Equip multidisciplinari i expertesa en TEA: Formació específica i àmplia experiència clínica de les professionals de l’equip.
  • Treball interdepartamental i interxarxa: El treball entre els deparaments i la interxarxa és clau per garantir la continuïtat en l’atenció sanitària i educativa d’aquest col·lectiu després del diagnòstic.

Des de 1992, Carrilet ofereix aquest servei de manera privada i des del 2016 compta amb un conveni amb el Servei Català de la Salut, per realitzar un determinat nombre de diagnòstics anuals, a infants i adolescents entre els 0 i els 18 anys de la ciutat de Barcelona. Aquest han de ser derivats a la Unitat de Diagnòstic Carrilet des d’un servei públic (pediatria, Equips d’Assessorament Psicopedagògics, CDIAPs o CSMIJs).