Durant els últims anys, hi ha hagut un gran avenç en la detecció precoç del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), i existeixen diverses investigacions que situen la detecció d’aquests senyals tan precoçment com el primer any de vida.

Al Centre de Recerca i Formació de Carrilet, existeix un equip de treball multidisciplinari per aprofundir en la detecció dels senyals d’alarma del TEA i la intervenció durant la primera infància. Col·laboren en aquest projecte, professionals de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAPs) i d’un Equip d’Atenció Primària.

Al llarg d’aquests temps, s’han realitzat diversos estudis de recerca que han resultat en accions de formació i sensibilització dirigides a professionals i en la publicació de diversos articles científics.

Ens plau compartir amb vosaltres un díptic informatiu de senyals d’alarma de TEA durant el primer any de vida. Això ha estat possible gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Barcelona.

Esperem que sigui del vostre interès!