Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet

El Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet és una escola específica per infants amb autisme, que fou creada el 1974 amb la voluntat d’oferir serveis específics, per donar resposta a les necessitats dels infants amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i les seves famílies, dins l’àmbit pedagògic, psicològic-psiquiàtric i social.

És aquesta trajectòria la que ens avala com a primer centre específic a l’estat espanyol i ens ha fet ser un referent per a professionals dels diferents àmbits que treballen amb infants amb TEA.

Carrilet ha estat reconegut pel Departament d’Educació considerant-nos com a centre específic a la ciutat de Barcelona.

El centre és d’iniciativa cooperativa i està concertat pel Departament d’Educació i també té conveni amb el Departament de Salut.

El Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet acull a 45 infants entre 3 i 12 anys de forma exclusiva o compartida amb centres ordinaris, amb atenció educativa i psicològica intensiva i continuada i psiquiàtrica si s’escau.