Carrilet EscolaCoop Innovació Educativa

Carrilet una de les EscolesCoop que afavoreixen la transformació educativa

El Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet ha estat una de les escoles cooperatives que formen part de la monografia Innovació Educativa des dels valors cooperatius: bones pràctiques d’escoles cooperatives, que han elaborat la cooperativa Hobest i la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, FeCEC. L’Elisabet Sánchez, gerent de Carrilet, va participar el passat 12 de desembre, en la taula rodona de presentació de l’estudi juntament amb els altres centres del projecte: l’Escola Elisabet (Salou), Escola Guinardó (Barcelona), Escola Solc (Barcelona) i Nou Patufet (Barcelona). En aquesta trobada es va debatre sobre les bones pràctiques de les escoles cooperatives que afavoreixen la transformació educativa.

En la seva intervenció, Sánchez va explicar com la cooperativa Carrilet han construït un projecte propi i diferencial del centre educatiu i terapèutic per a infants amb TEA, com s’han anat adaptant, creixent i fent xarxa per donar resposta a les necessitats d’alumnes, famílies i docents.

Innovació Educativa des dels valors cooperatius: bones pràctiques d’escoles cooperatives

L’estudi Innovació Educativa des dels valors cooperatius: bones pràctiques d’escoles cooperatives, ha analitzat i recopilat diferents experiències rellevants de gestió escolar que estan desenvolupant escoles cooperatives vinculades a la innovació educativa i l’aprenentatge. En concret, s’ha avaluat com la transformació i la innovació educativa es veuen reflectides en diversos àmbits de l’escola de manera molt transversal: l’organització, gestió i governança, comunitat i espai, innovació pedagògica i model d’aprenentatge.

De Carrilet s’ha valorat com l’evolució del projecte educatiu i terapèutic ha permès construir un projecte diferenciat i assolir adaptar-se, any rere any, a les necessitats de l’alumnat, les seves famílies, docents i altres professionals sense perdre el seu objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i treballar per la seva màxima inclusió a la societat.

6 àmbits que afavoreixen la transformació educativa

En les conclusions d’aquest estudi s’afirma que “la Innovació no neix de manera espontània, cal treballar-la, i cuidar-la i sobretot cal generar un seguit d’elements que faciliten el desplegament i el desenvolupament d’aquesta innovació”. I exposa 6 àmbits que afavoreixen la transformació educativa:

  1. Prestigi i reconeixement de la figura del docent. Els equips docents de les escoles cooperatives són estables i generen un alt grau de pertinença al grup.
  2. Participació democràtica dels diferents actors i autonomia del centre i dins del centre. El grau d’autonomia i autogestió dels equips, afavoreix la innovació i la implantació de noves metodologies.
  3. Construcció d’un projecte diferencial. Les escoles cooperatives són projectes col·lectius. El fet cooperatiu i la implicació dels cooperativistes les fan evolucionar I estar en constant renovació i, per tant, en una constant innovació.
  4. Creació dun espai físic pensat i adaptat per desenvolupar-hi un determinat projecte pedagògic. Les escoles cooperatives, en el marc de la seva autonomia i la seva evolució, destinen molts esforços per construir aquest espai educatiu adaptat.
  5. Lescola oberta a la comunitat i treballant en xarxa. La col·laboració i la cooperació forma part de la dinàmica de treball diària de les escoles cooperatives, amb altres xarxes educatives, especialistes, socials, empresarials o comercials, de ciutat, de barri…
  6. Objectiu social transformador. Les escoles cooperatives són una experiència d’autogovern i de participació democràtica des de la infantesa amb la voluntat de contribuir a la construcció d’una societat més democràtica i participativa.