Descripció del projecte

El rendiment cognitiu dels infants amb TEA és un dels principals factors implicats en el rendiment escolar i en la seva adaptació a l’entorn. També s’ha relacionat amb la severitat de la simptomatologia clínica i s’ha emprat com a mesura de valoració del progrés i desenvolupament dels infants, així com pel diagnòstic diferencial amb altres patologies (Morral et al., 2012; Peeters et al., 2008).

No obstant l’avaluació cognitiva dels infants amb TEA segueix essent un repte pel professional de la psicologia. Les dificultats de llenguatge, de simbolització, la necessitat de més temps per comprendre i respondre a la demanda de l’avaluador, així com aspectes emocionals com la baixa tolerància a la frustració influeixen de manera significativa al rendiment a les proves (Peeters et al., 2008; Viloca et al., 2012)

A Carrilet estem desenvolupant aquesta línia d’i