Psicomotricitat cos i TEA

La Psicomotricitat és una disciplina educativa, reeducativa i terapèutica concebuda com un diàleg, que actua sobre la totalitat de l’ésser humà a través de les sensacions, moviments i jocs i la seva posterior representació, amb la finalitat de què l’individu estableixi una relació positiva amb si mateix, amb els objectes, i amb l’espai-temps i amb els altres, mitjançant mètodes actius de mediació principalment corporal. (Serrabona, J. 2016).

Els continguts essencials de la Psicomotricitat són el cos i el moviment. Un cos en relació amb una altra persona significativa en un context adequat. El cos és el punt d’arrelament de les experiències sensorials, motrius, perceptives, emocionals, relacionals i del món de l’inconscient.

Des de la Psicomotricitat s’afavoreix la construcció d’una identitat corporal diferenciada tenint en compte les funcions motrius i la vida psicològica de cada infant.

Psicomotricitat: Cos i TEAL’infant amb Trastorn de l’Espectre Autista, TEA, presenta dificultats en el procés construcció de la seva identitat. Viu ancorat en un món de sensacions, la sensorialitat; que repeteix de forma repetitiva i estereotipada i que l’impossibilita o li fa molt difícil l’accés al món de la comunicació, les emocions, les relacions i al pensament simbòlic. En la base de tots aquests processos està la construcció d’una identitat corporal, que en l’autisme està greument compromesa.

La psicomotricitat amb infants amb TEA, parteix d’aquesta sensorialitat, d’aquest món de sensacions; l’acull i afavoreix la seva integració o sigui ajuda a connectar aquestes sensacions a la seva corporalitat. A partir d’una identitat corporal integrada i diferenciada la psicomotricitat possibilita a l’infant amb TEA poder anar establint relacions i interaccions amb el món que l’envolta.

El/la psicomotricista és un professional de qualitat i amb una formació específica amplia i profunda. Una formació que consta de tres vessants: la teoria, la pràctica i el treball corporal. Des del Centre de Formació i Recerca Carrilet oferim una formació específica per comprendre i poder acompanyar d’una manera més ajustada possible als infants amb TEA des de la Psicomotricitat o l’abordatge corporal.