El TEA té un origen multifactorial. Hi intervenen factors biològics (per exemple patologies genètiques, metabòliques o neurològiques), psicològics (ex. el temperament de l’infant) i ambientals (ex. tòxics, negligència, trastorn mental sever en la família…) i la interacció de cada un d’ells. El pes de cada un dels factors és variable en cada persona.