Ens trobem molts graus diferents d’afectacions dins del TEA i precisament per aquest motiu parlarem d’espectre, així aquest engloba a persones amb una àmplia gamma de símptomes, habilitats i nivells de severitat i discapacitat.

La diversitat clínica del TEA també s’observa a nivell cognitiu i en el funcionament a les activitats de la vida diària (AVD). En l’àmbit cognitiu, al voltant del 45% de les persones que tenen autisme tenen discapacitat intel·lectual però altres poden tenir altes capacitats o talents. Pel que fa a funcionament en AVD, hi ha persones que poden necessitar ajuda significativa i d’altres que desenvolupen una vida plenament autònoma. Tanmateix, és possible que pràcticament tots, per les seves característiques personals, puguin requerir algun tipus de suport (ex. psicològic, educatiu, mèdic, etc.) en algun moment de la seva vida.