Les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) es caracteritzen pels problemes de relació, de comunicació i de flexibilitat mental. Per la seva falta d’imaginació i d’evolució en el procés simbòlic, compten amb uns patrons de comportament, interessos i activitats restringides, repetitives i estereotipades. Tenen rutines inflexibles i realitzen rituals específics. Viuen en el seu propi món ple de sensacions que ells mateixos s’autoestimulen, provocant-les amb els seus moviments estereotipats o buscant trobar-les en els objectes o amb el contacte amb les persones a la recerca d’una falsa seguretat.

El nen autista viu en un estat de no-integració de les sensacions i d’aquestes amb les emocions (Corominas, 1998; Viloca, 2003), els nens amb autisme viuen una alteració en el processament sensorial molt greu, el que altera els processos de desenvolupament posterior i la integració amb l’emoció.