Es pot diagnosticar el TEA sempre que es donin manifestacions clíniques en l’anomenada tríada autista, hi ha d’haver afectació en les següents 3 àrees (Wing, 1981):

  • la interacció social recíproca,
  • la comunicació i llenguatge i
  • les dificultats imaginatives i de simbolització que porten a falles en la flexibilitat mental i comportaments de tipus estereotipat i repetitiu

Es diagnostica TEA en tres graus lleu, moderat o greu (APA, 2013). Es considera un contínuum dins del mateix i aquesta perspectiva dóna possibilitat a l’evolució de les persones dins del mateix espectre i a la visió per tant dinàmica del mateix (Klein, 1930).

Els darrers anys hi ha hagut un increment dels casos diagnosticats. Actualment, es considera que la prevalença de l’autisme augmenta cada cop més. Autism Speaks (segons dades de The Centers for Desease Control and Prevention (CDC) 2020) parla d’1 cada 54 persones als EUA, la World Health Organization parla d’1 cada 160 persones i Autismo España (2020) parla d’1 cada 100 persones.

El millor coneixement del TEA i l’ampliació dels criteris de l’espectre podrien explicar, en part, aquest increment, però es plantegen també que altres factors ambientals podrien estar-hi relacionats.