Descripció del projecte

Amb la col·laboració de l’Instituto Música, Arte y Proceso (MAP) de Vitoria-Gasteiz – Patxi del Campo, Sheila Pereiro i Marta Nieto

L’abril de 2014 s’ha iniciat un projecte de col·laboració i recerca amb l’Instituto Mús