Els senyals d’alarma de risc de TEA poden observar-se des del primer any de vida. Identificar-los és clau per poder iniciar una intervenció el més precoç possible.

Consulteu aquesta pàgina amb tota la informació.