L’autisme també impacta en la família i l’entorn de la persona, per la qual cosa és fonamental un suport multidisciplinari que tingui en compte no només a la persona sinó també als familiars.

Els estudis més recents mostren que aquest abordatge es relaciona amb una evolució més favorable i una millora en la qualitat de vida.