Hi ha diverses raons per les quals creiem que l’equinoteràpia és molt vàlida per als nostres alumnes.

D’una banda, creiem que per a poder gaudir del cavall no es necessita tenir cap mena de requisit previ. L’objectiu d’aquesta activitat és millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA, mitjançant la participació en diverses propostes, durant el temps que s’estableix per a la realització de la teràpia

Però a més d’oferir un benefici clar, com és el gaudir d’una activitat, l’equinoteràpia treballa de diferent manera molt dels continguts de la psicomotricitat. Alguns d’aquests continguts són: el to postural, ajust postural, el control postural, la asimetria postural, la coordinació de moviments, la coordinació ocular-manual o els reflexos.

Quins objectius es treballen amb aquesta activitat?

A nivell psicològic i cognitiu.

 • Millorar l’autoestima.
 • Millorar l’autocontrol de les emocions.
 • Millorar l’autoconfiança.
 • Millorar la capacitat d’atenció.

Adquirir nous aprenentatges.

 • Cuidar als cavalls.
 • Col·laborar en els treballs d’higiene.
 • Pujar i baixar del cavall el més autònomament possible.
 • Aprendre a dirigir el cavall.

A nivell social.

 • Relacionar-se amb persones que no pertanyen al seu entorn (familiar/escolar).
 • Desenvolupar el respecte pels animals.
 • Augmentar el nombre de vivències.

Els nens amb TEA tenen importants dificultats en capacitat d’interacció social, tenen comportaments estereotipats, interès restrictiu per a unes certes activitats i una alteració significativa en els aspectes de la comunicació. Per totes aquestes raons, és necessari aquest tipus d’activitat, que és molt motivadora per a ells, ja que permet establir una relació amb l’entorn, al mat