Actualment existeix un important debat a la comunitat educativa sobre quina ha de ser la modalitat d’escolarització dels infants amb TEA. Possiblement no existeix una resposta única i, en cada cas, caldrà valorar factors personals, familiars, institucionals i del context social.

Per tal de reflexionar sobre tots aquests aspectes i compartir experiències concretes, a partir de l’11 de febrer, Carrilet inicia el curs “L’ESCOLARITZACIÓ DELS INFANTS AMB TEA: ESTRATEGIES, RECORREGUTS I CASOS” a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’esport BLANQUERNA, Universitat Ramon Llull, dins del marc dels cursos de Formació Continuada 2016-17.

El curs tindrà una durada de 20 hores i està dirigit tant a professionals com a estudiants.

Els objectius del curs seran: