Des d’aquest mes de gener, gràcies a l’aportació de l’AMPA Carrilet, tenim dos noves eines tecnològiques a l’escola: una taula de llum i una pissarra digital!!!

Estem començant a familiaritzar-nos amb elles i a descobrir tots els recursos que ens poden aportar per facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge amb els nostres alumnes.

La taula de llum permet despertar la curiositat dels més petits de la casa, explorant amb diferents materials, textures i colors, i descobrint noves possibilitats de relació amb l’entorn i els materials. A més a més, per les seves dimensions, possibilita el treball en grup i la interacció amb els companys i amb la mestra a través del material.

Pensem que la pissarra digital és una eina que estimularà l’interès i facilitarà la participació, en determinades activitats, de molts infants del centre. És visualment atractiva, permet interactuar-hi amb el cos de manera més global i ens dóna accés a moltes activitats interactives, tant amb la pròpia pissarra, com amb l’adult i la resta de companys de l’aula.

Gràcies a tots els pares i mares de Carrilet!